تحلیل ایدئولوژی در خط‌مشی‌های عمومی

بهروز رضایی منش؛ سکینه بیگدلی؛ علی‌اصغر پورعزّت؛ داود حسین پور

دوره 1، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 1-52

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.73953.1016

چکیده
  توجه به بعد ارزشها و تأثیر آن بر انتخابها، اجرا و نظارت در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی محققان را به نقش ایدئولوژیها در این فرایند رهنمون می‌سازد. بررسی ایدئولوژی در ذیل مفهوم ایده/ارزشها در فرایند خط‌مشی‌گذاری در سده‌های اخیر به دلیل اثرات جریانهای افراطی ایدئولوژیک بر خط‌مشی‌های عمومی و پیامدهای آن رو به رشد بوده است لیکن به ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی و جایگاه و نقش ‏سازمان یادگیرنده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

روح اله حسینی؛ مژگان طاهری

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.77933.1034

چکیده
  با توجه به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار منابع انسانی در افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب در ‏سازمانهای دولتی، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی این دستگاه‌ها ضروری است. هدف از ‏مطالعه حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی و تیین جایگاه سازمان یادگیرنده ‏در دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ...  بیشتر

نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران

سید مهدی الوانی؛ لیلا شمس

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.69087.1004

چکیده
  انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی عناصر بافت خط مشی های صنعتی در صنعت خودرو

فرشته غلامی؛ حسین اصلی پور؛ غلامرضا کاظمیان؛ سعید زرندی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 53-86

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.77561.1032

چکیده
  خط‌مشی صنعتی فعال راهی است که اکثر کشورهای ثروتمند امروزی از طریق آن به رشد اقتصادی خود دست یافتند. با این حال، اثربخشی آن سال‌هاست که مورد سوال می‌باشد چرا که کشورها و بخش-های مختلف صنعت، نتایج متفاوتی را از آن بدست آورده و برخی موفق و بسیاری دیگر شکست خورده‌اند. از این رو مشخص کردن شرایطی که منجر به موفقیت (شکست) این ابزارها در خط‌مشی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران

محبوبه عسکری باقرآبادی؛ هادی خان محمدی؛ رضا واعظی؛ داود حسین پور

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78188.1035

چکیده
  نظام اداری کشور همواره با مسائل متعددی روبرو می‌باشد که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آنها نیست، از این رو شناخت ماهیت مسائل در نظام اداری، جهت ارائه کردن بهترین شیوۀ مدیریت و حکمرانی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از حیث روش، ...  بیشتر

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.70418.1005

چکیده
  خدمات عمومی از منظر جدید بر مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی تأکید دارد و وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای امن و مناسبی است که با زیرساخت‌های کارآمد، امکان مشارکت شهروندان را به‌طور مؤثر فراهم آورد. پیشرفت‌های حاصله در زمینه علم و تکنولوژی بستر مساعدی را برای همکاری متقابل بین دولت‌ها و جوامع ایجاد کرده است و از این طریق امکان ...  بیشتر

تدوین چارچوب حرفه‌ای‌سازی مشاغل مدیریتی در بخش دولتی ایران

حسام عزت آبادی پور؛ فرج اله رهنورد؛ سید محمد زاهدی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 87-114

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.75697.1028

چکیده
  کیفیت خدمات عمومی ارائه‌شده در دولت و بخش عمومی کشور بقدری ناامید کننده است که استمرار رویه‌های موجود برای مردم امکان‌پذیر نیست. پژوهش پیش‌رو با توجه به این موضوع و با نگاهی به عوارض حرفه‌‌های موجود کشور مانند پزشکی، وکالت و مهندسی ساختمان، بدنبال تدوین چهارچوبی برای حرفه‌ای‌سازی مشاغل مدیریتی در بخش دولتی ایران است.پژوهش حاضر ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در اکوسیستم خدمات عمومی

رضا واعظی؛ حسین اصلی پور؛ سعید زرندی؛ لیلا شمس

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.74961.1025

چکیده
  تأمین کالاهای اساسی به دلیل نقش مهمی که در تأمین نیازهای اصلی مردم دارند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌ها در اکوسیستم خدمات عمومی به شمار می‌روند. گندم از میان طیف وسیعی از انواع کالاهای اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است چراکه این کالا نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ایفا می‌کند و به‌طور مستقیم یا توسط انواع فرآورده‌های ...  بیشتر

اصلاح اداری مبتنی بر حکمرانی عمومی

فرج اله رهنورد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 53-94

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.71237.1008

چکیده
  خط‌مشی اصلاح اداری از دیرباز در ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه بوده و هست. با توجه به انتقادهایی که بر برنامه‌های تحول اداری در ایران واردشده است، تدوین پایه نظری مناسب برای تحول اداری با رویکرد حکمرانی عمومی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش 32 نفر از خبرگان رشته مدیریت ...  بیشتر

فهم مصادیق تعارض منافع در بخش خدمات عمومی

حامد محمدی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.77874.1033

چکیده
  سازمان مورد مطالعه در پژوهش حاضر به عنوان یک شرکت دولتی که ماموریت تامین انرژی گاز و ارائه خدمات گازرسانی به جامعه را بر عهده دارد، درک مصادیق تعارض منافع به عنوان پیشران کنترل و کاهش فساد در این شرکت مورد توجه قرار گرفت. مدیریت تعارض منافع از طریق احصاء مصادیق آن می‌تواند به عنوان پیشران کاهش فساد در شرکت مورد مطالعه تلقی شده و مدیران ...  بیشتر

عوامل مؤثر برمشارکت شهروندان درداده حاکمیتی باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حمید تابلی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی؛ پدرام رجب زاده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.70448.1006

چکیده
    در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات عمیق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جنبش جدیدی در حاکمیت به منظور بهبود روابط بین مردم و حکومت تحت عنوان حکومت باز شکل گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز است.برای این منظور در گام اول عناصر تشکیل­دهنده مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز از ادبیـات نظری ...  بیشتر

رضایتمندی شغلی در حوزه بهداشت و سلامت در نظام اداری ایران طی یک دهه اخیر

امیر عباس تقی‌زاده؛ شمس الدین نیک منش؛ شهرام هاشم نیا

دوره 1، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 139-168

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78673.1037

چکیده
  رضایت‌مندی شغلی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان عملکرد، اثربخشی، کارایی و بهره‌وری کارمندان تاثیر می‌گذارد. به دلیل وجود مطالعات وسیع و مختلف پیرامون رضایتمندی شغلی، لازم است با استفاده از رویکردی مناسب، علمی و منطقی از انباشت علم، مطالعات غیر ضروری، تکراری و نهایتاً در هزینه، زمان و نیروی انسانی صرفه‌جویی کرد. این پژوهش به ...  بیشتر

جایگاه مدیریت مشارکتی در طراحی مدل مدیریت و کنترل بحران در سامانه‌های علمی ‏با رویکرد سرمایه اجتماعی

روح اله حسینی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.74727.1023

چکیده
  سازمان‌ها همواره با بحران‌های مختلفی روبه‌رو بوده و هستند. اجتناب از بعضی بحران‌ها ممکن نیست اما با مدیریت صحیح و مشارکت نیروهای خبره و به‌تبع آن تشکیل سرمایه اجتماعی بسیار قوی در سازمان می‌توان از پیامدهای این بحران ها کاست. این پژوهش به منظور طراحی مدل مدیریت بحران در سامانه های علمی با تمرکز بر سرمایه اجتماعی انجام شده و جایگاه ...  بیشتر

شناسایی پیشایندها و پسایندهای رضایت شهروندان از خدمات عمومی

رسول معتضدیان

دوره 1، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 169-195

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78484.1036

چکیده
  بسیاری از ابتکارات اصلاحی بخش خدمات عمومی به‌طور آشکار بین نیاز به اصلاح خدمات عمومی، بهبود رضایت شهروندان از خدمات عمومی و حفظ یا احیای اعتماد به دولت ارتباط برقرار می‌کنند. در همین راستا، سنجش رضایت شهروندان از خدمات عمومی نشانگر آن است که بخش دولتی به‌طور فزاینده‌ای رضایت شهروندان را در مرکز توجه خود قرار داده است. از زمان برقراری ...  بیشتر

فراحکمرانی: نظریه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.66621.1002

چکیده
  حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و ...  بیشتر

داده‌کاوی و تحلیل علم‌سنجی و دگرسنجی پژوهش‌های حوزه خدمات عمومی

رضا واعظی؛ حسین جوهری پور؛ محمد خانباشی؛ علی‌ حسین نورافروز؛ علی رنجبر فردوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78764.1039

چکیده
  پژوهش در عرصه خدمات عمومی می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های بهتر مدیریت دولتی برای ارتقا کیفیت خدمات در سطح عمومی مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه پژوهشهای منتشر شده در حوزه خدمات عمومی با دو رویکرد علم‌سنجی و دگرسنجی است تا یک تصویر و دیدگاهی جامع از روندها، بازیگران و نمای پژوهش‌های ‌این حوزه ترسیم شود تا بینش‌هایی ارزشمند برای پژوهشگران ...  بیشتر