فراخوان

به اطلاع می رساند فصلنامه مطالعات مدیریت خدمات عمومی درمحورهای زیر مقاله می‎پذیرد:

  1. خدمات عمومی(Public Service)
  2. ارزش عمومی (Public Value)
  3. مدیریت خدمات عمومی (Public Service Management)
  4. منفعت عمومی (Public Interest)
  5. حکمرانی(Public Governance)

 از کلیه استادان و پژوهشگران محترم که علاقه‌مند به انتشار پژوهش‌های بدیع خود در هر یک از  موارد فوق‌الذکر هستند، دعوت می‌نماید مقالات را طبق شیوه‌نامه معرفی شده در سایت فصلنامه به آدرس https://spsa.atu.ac.ir  ارسال نمایند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشریه با استفاده از سامانه مشابهت یابی(سمیم نور) اقدام به همانندجویی مقالات کرده و مقالاتی با همانندی حداکثر15 درصد را می‌پذیرد.

صدور گواهی پذیرش و چاپ مقاله منحصرا  منوط به در خواست مولف و دریافت نامه پذیرش ممهور به مهر  با امضای سردبیر  نشریه است. دریافت کننده گواهی برای اثبات اصالت آن موظف به استعلام از این نشریه میباشد. 

نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران

سید مهدی الوانی؛ لیلا شمس

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.69087.1004

چکیده
  انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. ...  بیشتر

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.70418.1005

چکیده
  خدمات عمومی از منظر جدید بر مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی تأکید دارد و وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای امن و مناسبی است که با زیرساخت‌های کارآمد، امکان مشارکت شهروندان را به‌طور مؤثر فراهم آورد. پیشرفت‌های حاصله در زمینه علم و تکنولوژی بستر مساعدی را برای همکاری متقابل بین دولت‌ها و جوامع ایجاد کرده است و از این طریق امکان ...  بیشتر

اصلاح اداری مبتنی بر حکمرانی عمومی

فرج اله رهنورد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 53-94

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.71237.1008

چکیده
  خط‌مشی اصلاح اداری از دیرباز در ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه بوده و هست. با توجه به انتقادهایی که بر برنامه‌های تحول اداری در ایران واردشده است، تدوین پایه نظری مناسب برای تحول اداری با رویکرد حکمرانی عمومی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش 32 نفر از خبرگان رشته مدیریت ...  بیشتر

عوامل مؤثر برمشارکت شهروندان درداده حاکمیتی باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حمید تابلی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی؛ پدرام رجب زاده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.70448.1006

چکیده
    در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات عمیق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جنبش جدیدی در حاکمیت به منظور بهبود روابط بین مردم و حکومت تحت عنوان حکومت باز شکل گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز است.برای این منظور در گام اول عناصر تشکیل­دهنده مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز از ادبیـات نظری ...  بیشتر

جایگاه مدیریت مشارکتی در طراحی مدل مدیریت و کنترل بحران در سامانه‌های علمی ‏با رویکرد سرمایه اجتماعی

روح اله حسینی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.74727.1023

چکیده
  سازمان‌ها همواره با بحران‌های مختلفی روبه‌رو بوده و هستند. اجتناب از بعضی بحران‌ها ممکن نیست اما با مدیریت صحیح و مشارکت نیروهای خبره و به‌تبع آن تشکیل سرمایه اجتماعی بسیار قوی در سازمان می‌توان از پیامدهای این بحران ها کاست. این پژوهش به منظور طراحی مدل مدیریت بحران در سامانه های علمی با تمرکز بر سرمایه اجتماعی انجام شده و جایگاه ...  بیشتر

فراحکمرانی: نظریه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.66621.1002

چکیده
  حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و ...  بیشتر

فراحکمرانی: نظریه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.66621.1002

چکیده
  حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و ...  بیشتر

نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران

سید مهدی الوانی؛ لیلا شمس

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.69087.1004

چکیده
  انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. ...  بیشتر

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.70418.1005

چکیده
  خدمات عمومی از منظر جدید بر مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی تأکید دارد و وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای امن و مناسبی است که با زیرساخت‌های کارآمد، امکان مشارکت شهروندان را به‌طور مؤثر فراهم آورد. پیشرفت‌های حاصله در زمینه علم و تکنولوژی بستر مساعدی را برای همکاری متقابل بین دولت‌ها و جوامع ایجاد کرده است و از این طریق امکان ...  بیشتر

اصلاح اداری مبتنی بر حکمرانی عمومی

فرج اله رهنورد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 53-94

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.71237.1008

چکیده
  خط‌مشی اصلاح اداری از دیرباز در ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه بوده و هست. با توجه به انتقادهایی که بر برنامه‌های تحول اداری در ایران واردشده است، تدوین پایه نظری مناسب برای تحول اداری با رویکرد حکمرانی عمومی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش 32 نفر از خبرگان رشته مدیریت ...  بیشتر

عوامل مؤثر برمشارکت شهروندان درداده حاکمیتی باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حمید تابلی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی؛ پدرام رجب زاده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، ، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.70448.1006

چکیده
    در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات عمیق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جنبش جدیدی در حاکمیت به منظور بهبود روابط بین مردم و حکومت تحت عنوان حکومت باز شکل گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز است.برای این منظور در گام اول عناصر تشکیل­دهنده مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز از ادبیـات نظری ...  بیشتر

تحلیل ایدئولوژی درخط‌مشی‌های عمومی: ارائه چارچوبی مفهومی جهت تحلیل ایدئولوژی در خط‌مشی‌های حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بهروز رضایی منش؛ سکینه بیگدلی؛ علی‌اصغر پورعزّت؛ داود حسین پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.73953.1016

چکیده
  توجه به بعد ارزشها و تأثیر آن بر انتخابها، اجرا و نظارت در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی محققان را به نقش ایدئولوژیها در این فرایند رهنمون می‌سازد. بررسی ایدئولوژی در ذیل مفهوم ایده/ارزشها در فرایند خط‌مشی‌گذاری در سده‌های اخیر به دلیل اثرات جریانهای افراطی ایدئولوژیک بر خط‌مشی‌های عمومی و پیامدهای آن رو به رشد بوده است لیکن به ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در اکوسیستم خدمات عمومی

رضا واعظی؛ حسین اصلی پور؛ سعید زرندی؛ لیلا شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.74961.1025

چکیده
  تأمین کالاهای اساسی به دلیل نقش مهمی که در تأمین نیازهای اصلی مردم دارند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌ها در اکوسیستم خدمات عمومی به شمار می‌روند. گندم از میان طیف وسیعی از انواع کالاهای اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است چراکه این کالا نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ایفا می‌کند و به‌طور مستقیم یا توسط انواع فرآورده‌های ...  بیشتر

تحلیلی تطبیقی عناصر بافت خط مشی های صنعتی در صنعت خودرو

فرشته غلامی؛ حسین اصلی پور؛ غلامرضا کاظمیان؛ سعید زرندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.77561.1032

چکیده
  خط‌مشی صنعتی فعال راهی است که اکثر کشورهای ثروتمند امروزی از طریق آن به رشد اقتصادی خود دست یافتند. با این حال، اثربخشی آن سال‌هاست که مورد سوال می‌باشد چرا که کشورها و بخش-های مختلف صنعت، نتایج متفاوتی را از آن بدست آورده و برخی موفق و بسیاری دیگر شکست خورده‌اند. از این رو مشخص کردن شرایطی که منجر به موفقیت (شکست) این ابزارها در خط‌مشی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران

محبوبه عسکری باقرآبادی؛ هادی خان محمدی؛ رضا واعظی؛ داود حسین پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78188.1035

چکیده
  نظام اداری کشور همواره با مسائل متعددی روبرو می‌باشد که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آنها نیست، از این رو شناخت ماهیت مسائل در نظام اداری، جهت ارائه کردن بهترین شیوۀ مدیریت و حکمرانی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از حیث روش، ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
داود حسین پور

سردبیر:
رضا واعظی

مدیر داخلی:
میترا امینی سپهر


دوره انتشار: فصلنامه

ابر واژگان