شماره‌های پیشین نشریه

فراخوان

به اطلاع می رساند فصلنامه مطالعات مدیریت خدمات عمومی درمحورهای زیر مقاله می‎پذیرد:

  1. خدمات عمومی(Public Service)
  2. ارزش عمومی (Public Value)
  3. مدیریت خدمات عمومی (Public Service Management)
  4. منفعت عمومی (Public Interest)
  5. حکمرانی(Public Governance)

 از کلیه استادان و پژوهشگران محترم که علاقه‌مند به انتشار پژوهش‌های بدیع خود در هر یک از  موارد فوق‌الذکر هستند، دعوت می‌نماید مقالات را طبق شیوه‌نامه معرفی شده در سایت فصلنامه به آدرس https://spsa.atu.ac.ir  ارسال نمایند.