تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی و جایگاه و نقش ‏سازمان یادگیرنده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

روح اله حسینی؛ مژگان طاهری

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.77933.1034

چکیده
  با توجه به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار منابع انسانی در افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب در ‏سازمانهای دولتی، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی این دستگاه‌ها ضروری است. هدف از ‏مطالعه حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی و تیین جایگاه سازمان یادگیرنده ‏در دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران

محبوبه عسکری باقرآبادی؛ هادی خان محمدی؛ رضا واعظی؛ داود حسین پور

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78188.1035

چکیده
  نظام اداری کشور همواره با مسائل متعددی روبرو می‌باشد که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آنها نیست، از این رو شناخت ماهیت مسائل در نظام اداری، جهت ارائه کردن بهترین شیوۀ مدیریت و حکمرانی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از حیث روش، ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های تأمین کالای اساسی گندم در اکوسیستم خدمات عمومی

رضا واعظی؛ حسین اصلی پور؛ سعید زرندی؛ لیلا شمس

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.74961.1025

چکیده
  تأمین کالاهای اساسی به دلیل نقش مهمی که در تأمین نیازهای اصلی مردم دارند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌ها در اکوسیستم خدمات عمومی به شمار می‌روند. گندم از میان طیف وسیعی از انواع کالاهای اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است چراکه این کالا نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ایفا می‌کند و به‌طور مستقیم یا توسط انواع فرآورده‌های ...  بیشتر